Recent Articles

צדוק שלוש

צדוק אברהם שלוש (1898-1948)

צדוק אברהם שלוש (1898-1948) איש עסקים ארצישראלי בן למשפחת שלוש שפעל למען היישוב היהודי בארץ ישראל בשלהי התקופה העות’מאנית ובימי המנדט הבריטי.